Římskokatolická farnost Chodov


Velikonoce 2013

26.03.2013 21:44

 

Obřady svatého týdne ve farností sv. Vavřínce v Chodově 2013

 

27. 03. 2013 středa

Chodov - Zpověď v 15.00 hod.

Chodov - mše svatá 16.30 hod.

 

28. 03. 2013 Zelený čtvrtek památka ustanovení eucharistie

Chodov - večerní mše na památku večeře Páně v 16.30 hod.

 

29. 03. 2013 Velký pátekden smrti Pána Ježíše

Nové Sedlo - křížová cesta v 15.00 hod.

Kynšperk n/Ohří - bohoslužba slova a adorace kříže v 16.00 hod.

Chodov - bohoslužba slova a adorace kříže v 18.00 hod.

 

30. 03. 2013 Bílá sobota

Nové Sedlo - svěcení pokrmů v 16.00 hod.

Kynšperk n/Ohří - obřady velikonoční vigilie v 17.00 hod.

Chodov - obřady velikonoční vigilie v 20.00 hod.

Setkání u ohně vedle kostela, posvěcení ohně, a průvod do kostela. Posvěcení vody ke křtu a obnovení křestních slibů.

Zpěv radostného Aleluja s úctou ke Kristu, který z mrtvých vstal

 

31. 03. 2013 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Chodov - mše svatá v 8.30 hod.

Kynšperk n/Ohří - mše svatá v 10.30 hod.

Tatrovce - mše svatá v v 13.30 hod.

Nové Sedlo - mše svatá v 15.00 hod.


 

1. 4. 2013 Pondělí v  oktávu velikonočním - druhý den svátku

Chodov - mše svatá v 8.30 hod.

Kynšperk n/Ohří v 10.30 hod.

Nové Sedlo - mše svatá v 15.00 hod.

 

Požehané velikonoční svátky P. Antoni Wasil

—————

Zpět