Římskokatolická farnost Chodov


Šatník

 

Farní charita Chodov, náměstí Míru 38, Chodov 35735

V souvislosti s novými aktivitami při provozování charity na farnosti v Chodově si Vás dovolujeme informovat o našich vybraných činnostech a možnostech Vašeho zapojení od 1.října 2009.

1.Charitní šatník

Jak již jste si mohli všimnout, funguje v našem městě charitativní projekt „Šatník“, a to právě za podpory naší farnosti Chodov. Jedná se o sběr použitých věcí, které jsou dále tříděny a dle rozdělení jsou dále prodávány za symbolické ceny osobám v sociální tísni a další věci jsou zasílány jako humanitární pomoc do Jižní Afriky. V rámci naší charity docházelo do současné doby pouze ke sběru těchto věcí. Rozšíření našich služeb tedy bude spočívat v tom, že nyní budou věci přetříděny již u nás a následně prodávany za symbolickou cenu. Ostatní věci budou i nadále převáženy do centrály humanitární organizace „Lidé v nouzi“ v Broumově. Zde jsou věci shromažďovány z celé České republiky a následně rozeslány do nejrůznějších míst jako je např. právě Jižní Afrika.

Tímto rozšířením naší charitativní činnosti tedy zavádíme třídění Vámi donesených věcí a prodejem za symbolické ceny. Utržené finanční prostředky bychom dále chtěli použít na realizaci dalších činností při naší farnosti jako, a to především pro děti. Jako příklad akcí, které by jsme chtěli prostřednictvím uváděné Charity financovat můžeme uvést např. Pohádkové putování u příležitosti-MDD.

Jak již jste zcela jistě pochopily chceme Vás požádat o darování věcí (oděvní svršky, hračky atd.), které již doma nepotřebujete a odnášíte je do popelnic. Neodnášetje tedy starší, ale přesto použitelné věci do popelnice, ale na místo toho je prosím doneste právě k nám.

 

Předem děkujeme za každý příspěvek na charitu.

 

PROVOZNÍ DOBA ŠATNÍKU:

 

výběr oblečení : (na terase charitní chatky)

PO a ST – od 15-16 hod

 

výdej oblečení : (v budově Farnosti 1.patro,vchod ze zahrady)

lichý týden PO -15-16 hod

sudý týden ST -15-16 hod