Římskokatolická farnost Chodov


Adopce na dálku

 

Adopce na dálku

Další naší aktivitou, kterou bude od 1. října 2009 poskytovat bude právě Adopce na dálku. Největší problém a překážka k dosažení vzdělání, v některých zemích je chudoba. Proto budeme provozovat zprostředkovatelskou službu jejímž prostřednictvím budete moci přispět na vzdělání jedné konkrétní osoby. Vaše příspěvky budou vždy zcela adresné a jejich využítí na daný účel bude z Vaší strany kontrolovatelný. Vždy tedy budete vědět komu konkrétně své peníze zasíláte a jak s nimi je naloženo.

Finanční příspěvky budou sdružovány a dvakrát ročně odesílány z transparentního účtu vedeného u KB pod čílem 43-3603520287/0100. Hotovost je dále možno složit po dohodě s koordinátorem (farář) oproti potvrzení rovněž v prostorách fary Chodov.